Lielākā saules kolektoru sistēma Vidzemē

Cēsu bērnudārzs Nr.5

Sākotnēji Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē (bērnudārzā) siltumenerģiju ūdens un peldbaseina sildīšanai nodrošināja pilsētas centralizētā siltuma piegādātājs. Taču tas izrādījās salīdzinoši dārgi, tāpēc Cēsu dome meklēja iespēju, kā nodrošināt iestādei un bērniem nepieciešamo siltumu, ietaupot pilsētas līdzekļus. Izpētes rezultātā tika pieņemts lēmums uzstādīt saules kolektoru sistēmu, kas laika periodā no pavasara līdz rudenim maksimāli atslogotu bērnudārzu no salīdzinoši dārgā siltuma piegādes. Savukārt pārējā laikā – rudens un pavasara tumšākajos mēnešos (kā arī daļēji ziemas periodā) – solārā sistēma darbotos ar centralizētā siltuma atbalstu.

Objekta tips: Pirmsskolas izglītības iestāde
Atrašanās vieta: Cēsu pilsēta
Pielietojums: Peldbaseina un ūdens sildīšana
Saules kolektoru laukums: 145,95m2
Saules kolektoru bloka jauda: 102,31kW

Peldbaseins: 60m2

 

Sistēma darbojas kopš 2012. gada.


Pavisam tika uzstādīti 72 saules kolektori ar kopējo platību 145,95m2, kas ir lielākā līdz 2015.gadam uzbūvētā saules kolektoru sistēma Vidzemes reģionā. Sākotnēji saules kolektorus bija paredzēts uzstādīt uz bērnudārza piebūves jumta. Taču „sauleskolektors.lv” speciālistiem, novērtējot nesošo konstrukciju stiprību, izdevās pārliecināt pasūtītāju mainīt tehnisko risinājumu un izvietot saules kolektorus tā, lai tas neapdraudētu nedz bērnu, nedz arī pedagogu drošību un dzīvību.

Cēsu bērnudārzs Nr.5

Vienlaikus tika sakārtota esošā karstā ūdens padeves sistēma. Tāpēc siltais ūdens parādījās arī tādos ēkas blokos, kur iepriekš esošo ūdens padeves problēmu dēļ bērni bija spiesti mazgāt rokas aukstā vai ar elektroenerģiju sildītā ūdenī. Tāpat, pateicoties saules kolektoru sistēmai, stabilizējās peldbaseina temperatūra, jo līdz tam (galvenokārt augsto izmaksu dēļ) pietiekami silta ūdens temperatūra baseinā tika nodrošināta tikai dažas stundas dienā. Visi šie uzlabojumi šodien ļauj daudz efektīvāk izmantot bērnudārza baseinu, kā arī pedagogiem elastīgāk plānot laiku, kuru bērni pavada peldēšanas nodarbībās.

Arī siltumtīklu operators atzinīgi novērtē uzstādīto saules kolektoru radīto iespēju izvairīties no vasaras periodam raksturīgajiem nelielā siltuma daudzuma piegādes neproporcionāli lielajiem zudumiem, jo no 1. maija līdz 15. septembrim bērnudārzs tiek pilnībā atslēgts no pilsētas centralizētā siltuma piegādes trasēm. Šajā laika periodā nepieciešamais siltums ūdens un peldbaseina sildīšanai pilnībā tiek nodrošināts, pateicoties uzstādītajai saules kolektoru sistēmai.

Lielākā saules kolektoru sistēma Vidzemes reģionā

Comments are closed.