Solārā elektroenerģija pašpatēriņam

Visbiežāk elektroenerģija tiek izmantota pašpatēriņam, jo tas ir izdevīgi. Piemēram, tādos birojos, ražotnēs vai saimniecībās, kur strādā cilvēki, iekārtas, vai citādi elektroenerģija tiek patērēta dienas laikā, kad saules starojums ir vislielākais. Tādā veidā visa saražotā elektrība uzreiz arī tiek efektīvi izmantota, palīdzot samazināt kopējās elektroenerģijas izmaksas.

Solārā enerģija pašpatēriņam 001

Saules bateriju jeb fotovoltāžas paneļu sistēmu īpašnieki iegūst sev vairākas priekšrocības, no kurām svarīgākās ir drošība un ekonomija.

Daļēja neatkarība no centralizētajiem elektroenerģijas piegādātājiem un viņu tīkliem ir laba ne tikai tāpēc, jo ļauj ekonomēt līdzekļus, ražojot elektroenerģiju pašiem, bet arī tāpēc, ka ārkārtas situācijās birojs, māja, saimniecība, ražotne vai iestāde – nepaliks bez elektroenerģijas apgādes. Piemēram, kad tiek labotas elektrolīnijas vai gadās vētras un citas neparedzētas dabas katastrofas.

Vēl vairāk – šodienas tehnoloģijas ļauj ar saules bateriju palīdzību ne tikai iegūt elektroenerģiju pašpatēriņam, bet arī to uzkrāt vēlākai izmantošanai, pārdot tīklā vai vajadzības gadījumā – pat saviem kaimiņiem.

Saules bateriju uzstādīšana 003

Piedāvājam veikt profesionālu fotovoltāžas paneļu (saules bateriju) sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu un ieregulēšanu, balstoties uz reāliem elektroenerģijas patēriņa mērījumiem un analīzi, kā arī plānotiem patēriņa apjomiem.


Standarta risinājuma komplektācijā ietilpst:

  • Elektrības patēriņa mērījumi, to analīze un atbilstoša piedāvājuma sagatavošana.
  • Atbilstošu un kvalitatīvu saules bateriju, rāmju, kabeļu, invertoru un citu sistēmas uzstādīšanai nepieciešamo komponentu iegāde un piegāde, vienlaikus nodrošinot šiem komponentiem labākās iespējamās ražotāju garantijas.
  • Fotovoltāžas paneļu uzstādīšana atklātās teritorijās, uz jumtiem, vai arī – iebūvējot tās fasādēs (saskaņā ar projektu un klienta vajadzībām).
  • Darbu veikšana saskaņotos termiņos, ievērojot klienta intereses.
  • Sistēmas ieregulēšana.

Saules baterijas autoservisam 001

Comments are closed.